قرقیزستان در سال 2020 35100 تن شکر تولید کرد

قرقیزستان در سال 2020 35100 تن شکر تولید کرد

Tainynews – بر اساس کمیته ملی آمار ، حجم تولید صنایع فرآوری در ژانویه-نوامبر سال 2020 به 239،357.3 میلیون میلیون نفر رسیده است.

تولید غذا (از جمله نوشیدنی) و تنباکو به 28184.1 میلیون سیب (9.7٪) رسیده است.

تولید شکر از ابتدای سال تاکنون با 31 درصد کاهش به 35.1 هزار تن رسیده است.

Author: admin