دسته: economy

Posted in economy

29yo وزیر کشاورزی قرقیزستان می شود

29yo وزیر کشاورزی قرقیزستان می شود Tainynews – تیلک توکتوگازی اف با حکم سرپرست نخست وزیر ، سدیر جپاروف ، به عنوان وزیر کشاورزی ،…

Continue Reading
Posted in economy

ملی شدن کمتور امروز مربوط نیست: جپاروف

ملی شدن کمتور امروز مربوط نیست: جپاروف Tainynews – سادیر جپاروف ، نخست وزیر ، به عنوان سرپرست رئیس جمهور ، در مصاحبه ای با…

Continue Reading
Posted in economy

رئیس کمیته امور خارجه صنعت با نمایندگان اتحاد آلتین برای بحث در مورد وضعیت Jerooy دیدار می کند

رئیس کمیته امور خارجه صنعت با نمایندگان اتحاد آلتین برای بحث در مورد وضعیت Jerooy دیدار می کند Tainynews – به دستور سرپرست رئیس جمهور…

Continue Reading
Posted in economy

نمایندگان مجلس تیلک توکتوگازی اف را برای تصدی پست وزارت کشاورزی در نظر می گیرند

نمایندگان مجلس تیلک توکتوگازی اف را برای تصدی پست وزیر کشاورزی در نظر می گیرند Tainynews – کمیته قانون اساسی قانون اساسی و ساختار پارلمان…

Continue Reading
Posted in economy

قزاقستان قصد دارد 15.3 میلیارد هزینه برای انتخابات پارلمانی هزینه کند

قزاقستان قصد دارد 15.3 میلیارد هزینه برای انتخابات پارلمانی هزینه کند Tainynews – عضو کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان ، سبیلا موستافینا گفت که تخمین هزینه…

Continue Reading
Posted in economy

قرقیزستان در مدت 8 ماه 20.7 درصد کاهش در فرآورده های نفتی داشته است

قرقیزستان در مدت 8 ماه 20.7 درصد کاهش در فرآورده های نفتی داشته است Tainynews کمیته آمار ملی اعلام کرد: گردش مالی تجارت خارجی در…

Continue Reading
Posted in economy

صادرات ازبکستان 1.1 میلیارد دلار کاهش یافته است

صادرات ازبکستان 1.1 میلیارد دلار کاهش یافته است

Continue Reading
Posted in economy

صادرات کفش قرقیزستان در مدت 8 ماه 7.6 برابر کاهش یافته است

صادرات کفش قرقیزستان در مدت 8 ماه 7.6 برابر کاهش یافته است

Continue Reading
Posted in economy

نخست وزیر به بانک مرکزی دستور می دهد تا عملیات پرداخت و انتقال بی وقفه در قرقیزستان را تضمین کند

نخست وزیر به بانک مرکزی دستور می دهد تا عملیات پرداخت و انتقال بی وقفه در قرقیزستان را تضمین کند Tainynews – سرپرست نخست وزیر…

Continue Reading
Posted in economy

محصولات غلات در سطح 471.8 هزار هکتار برداشت شد

محصولات غلات در سطح 471.8 هزار هکتار برداشت شد Tainynews وزارت زراعت گفت – محصولات غلات در سطح 471.8 هزار هکتار برداشت شد که شامل…

Continue Reading