دسته: education

Posted in education

وزارت آموزش و پرورش قرقیزستان از خیرخواهی برای تأمین کامپیوتر در مدارس خبر داد

وزارت آموزش و پرورش قرقیزستان از خیرخواهی برای تأمین کامپیوتر در مدارس خبر داد Tainynews وزیر آموزش و علوم آلمازبک بیشنالیف هنگام ارائه برنامه کار…

Continue Reading
Posted in education

وزارت آموزش و پرورش قرقیزستان اداره ای را برای آمادگی برای آزمون PISA در سال 2025 دریافت می کند

وزارت آموزش و پرورش قرقیزستان اداره ای را برای آمادگی برای آزمون PISA در سال 2025 دریافت می کند Tainynews وزیر بیشنالیف در هنگام ارائه…

Continue Reading
Posted in education

ساخت مدرسه ابتکاری برای شروع در منطقه چوی در ماه مه

ساخت مدرسه ابتکاری برای شروع در منطقه چوی در ماه مه Tainynews وزیر آموزش و علوم آلمازبک بیشنالیف در هنگام ارائه برنامه کار خود برای…

Continue Reading
Posted in education

بیشکک میزبان مجمع بین المللی رئیس دانشگاه ها خواهد بود

بیشکک میزبان مجمع بین المللی رئیس دانشگاه ها خواهد بود Tainynews – وزارت آموزش و علوم ، مجمع بین المللی رکتورهای دانشگاه در مورد نقش…

Continue Reading
Posted in education

بیش از 2100 مدرسه کلاسهای آفلاین را در سراسر قرقیزستان از سر می گیرند

بیش از 2100 مدرسه کلاسهای آفلاین را در سراسر قرقیزستان از سر می گیرند Tainynews – وزارت آموزش و علوم ، حدود 2،147 مدرسه در…

Continue Reading
Posted in education

105000 دانش آموز در مدارس بیشکک تحصیل می کنند

105000 دانش آموز در مدارس بیشکک تحصیل می کنند Tainynews المیرا ایمانالیوا ، رئیس اداره آموزش و پرورش بیشكك گفت: از اول آوریل حدود 105000…

Continue Reading
Posted in education

120 کودکستان نیم روزه با حمایت بانک جهانی در سال 2016-2018 در قرقیزستان افتتاح شد

120 کودکستان نیم روزه با حمایت بانک جهانی در سال 2016-2018 در قرقیزستان افتتاح شد Tainynews وزارت آموزش و پرورش گفت: 120 مهد کودک نیمه…

Continue Reading
Posted in education

دانش آموزان کلاس های 6 ، 7 ، 8 و 10 کلاسهای بیشکک از آوریل در دانشگاه تحصیل نخواهند کرد

دانش آموزان کلاس های 6 ، 7 ، 8 و 10 کلاسهای بیشکک از آوریل در دانشگاه تحصیل نخواهند کرد Tainynews المیرا ایمانالایوا ، رئیس…

Continue Reading
Posted in education

دولت قرقیزستان بخش علوم ، آژانس آموزش حرفه ای ابتدایی را لغو می کند

دولت قرقیزستان بخش علوم ، آژانس آموزش حرفه ای ابتدایی را لغو می کند Tainynews – دولت قرقیزستان ماده جدیدی را درباره وزارت آموزش و…

Continue Reading
Posted in education

دانشگاه هایی از قزاقستان ، روسیه ، بلاروس برنامه های خود را در اوش ارائه می دهند

دانشگاه هایی از قزاقستان ، روسیه ، بلاروس برنامه های خود را در اوش ارائه می دهند Tainynews دفتر مطبوعاتی شهردار گزارش داد – نمایشگاه…

Continue Reading