دسته: education

Posted in education

مدارس ساپات به طور معمول در قرقیزستان کار می کنند

مدارس ساپات به طور معمول در قرقیزستان کار می کنند Tainynews – روز گذشته از وزارت آموزش و علوم قرقیزستان در مورد آینده مدارس ساپات…

Continue Reading
Posted in education

شعبه دانشگاه ملی قزاقستان در قرقیزستان ظاهر می شود

شعبه دانشگاه ملی قزاقستان در قرقیزستان ظاهر می شود Tainynews – وزیر آموزش و علوم قرقیزستان بولوتبک کوپشف در 29 ژوئن با رئیس دانشگاه ملی…

Continue Reading
Posted in education

بیش از 11000 نفر در 20 مدرسه ساپات در سراسر قرقیزستان تحصیل می کنند

بیش از 11000 نفر در 20 مدرسه ساپات در سراسر قرقیزستان تحصیل می کنند Tainynews ایگل عبدراوا ، معاون وزیر آموزش و علوم ، در…

Continue Reading
Posted in education

ازبکستان قصد دارد 2 مدرسه در باتکن احداث کند

ازبکستان قصد دارد 2 مدرسه در باتکن احداث کند Tainynews – ازبکستان قصد دارد دو مدرسه در منطقه باتکن احداث کند. ساخت مدرسه ای برای…

Continue Reading
Posted in education

رئیس جمهور جپاروف عنوان استاد افتخاری دانشگاه اقتصاد و فناوری را به وی اعطا کرد

کلیه حقوق محفوظ است © خبرگزاری AKIpress – 2001-2021. چاپ هرگونه ماده بدون توافق نامه کتبی با خبرگزاری AKIpress ممنوع است. هرگونه استناد باید با…

Continue Reading
Posted in education

ساخت 2 مدرسه در منطقه اوش به پایان رسید

ساخت 2 مدرسه در منطقه اوش به پایان رسید Tainynews – ساخت دو مدرسه در منطقه اوش به پایان رسید. این مدارس در روستای مدنیات…

Continue Reading
Posted in education

ازبکستان مدرسه ای در منطقه باتکن احداث می کند

ازبکستان مدرسه ای در منطقه باتکن احداث می کند Tainynews – ازبکستان مدرسه ای در روستای سمرقندک ، منطقه باتکن احداث خواهد کرد. چنین توافقی…

Continue Reading
Posted in education

رئیس AUCA قرقیزستان را ترک می کند

رئیس AUCA قرقیزستان را ترک می کند Tainynews – اندرو کوچینس ، رئیس AUCA تصمیم گرفته است در پایان این سال تحصیلی به ایالات متحده…

Continue Reading
Posted in education

قزاقستان قصد دارد بورس تحصیلی بیشتری برای دانشجویان قرقیزستان فراهم کند

قزاقستان قصد دارد بورس تحصیلی بیشتری برای دانشجویان قرقیزستان فراهم کند Tainynews معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه موتار توئوبردی هنگام گفتگو با روسلان…

Continue Reading
Posted in education

آکادمی پزشکی قرقیزستان به لغو انتخابات ریاست معترض است

آکادمی پزشکی قرقیزستان به لغو انتخابات ریاست معترض است Tainynews – اقدامی در اعتراض به لغو انتخابات ریاست جمهوری امروز در آکادمی پزشکی دولتی قرقیزستان…

Continue Reading