دسته: finance

Posted in finance

هیچ خطر تهدیدی به طور پیش فرض در قرقیزستان وجود ندارد: وزیر

هیچ خطر تهدیدی به طور پیش فرض در قرقیزستان وجود ندارد: وزیر

Continue Reading
Posted in finance

قیمت طلا در هر هفته 75.8 دلار به ازای هر اونس تروی کاهش یافت

قیمت طلا در هر هفته 75.8 دلار به ازای هر اونس تروی کاهش یافت

Continue Reading
Posted in finance

14 میلیارد مادر در سال 2020 از انتشار اوراق بهادار دولتی دریافت کرده است

14 میلیارد مادر در سال 2020 از انتشار اوراق بهادار دولتی دریافت کرده است

Continue Reading
Posted in finance

نظرات بانک ملی در مورد افزایش سهم خود در سرمایه مجاز بانک کرمت

نظرات بانک ملی در مورد افزایش سهم خود در سرمایه مجاز بانک کرمت

Continue Reading
Posted in finance

خدمات مالیاتی ایالتی 62.9 میلیارد جریمه مالیات در سال 2020 جمع آوری کرد

خدمات مالیاتی ایالتی 62.9 میلیارد جریمه مالیات در سال 2020 جمع آوری کرد Tainynews – سازمان مالیات امور خارجه 62.958 میلیارد جیب مالیات در سال…

Continue Reading
Posted in finance

کمبود درآمد مالیاتی در مدت 11 ماه 1.3 میلیارد دلار داشته است

کمبود درآمد مالیاتی در مدت 11 ماه 1.3 میلیارد دلار داشته است

Continue Reading
Posted in finance

قرقیزستان 30.6 میلیارد میلیارد دلار برای خدمات دهی به بدهی های عمومی در سال 2020 هزینه کرد

قرقیزستان 30.6 میلیارد میلیارد دلار برای خدمات رسانی به بدهی های عمومی در سال 2020 هزینه کرد Tainynews وزارت دارایی گفت: قرقیزستان 30،688.8 میلیون مبلغ…

Continue Reading
Posted in finance

حواله ها در مناطق جلال آباد ، اوش ، باتکن ، شهر اوش به دلیل همه گیری کاهش چشمگیری دارند

حواله ها در مناطق جلال آباد ، اوش ، باتکن ، شهر اوش به دلیل همه گیری کاهش چشمگیری دارند

Continue Reading
Posted in finance

خروج سرمایه گذاری های مستقیم خارجی از قرقیزستان طی 9 ماه 30.9 درصد کاهش یافته است

خروج سرمایه گذاری های مستقیم خارجی از قرقیزستان طی 9 ماه 30.9 درصد کاهش یافته است

Continue Reading
Posted in finance

درآمد حاصل از خدمات ارتباطی به 19.3 میلیارد دلار رسیده است

درآمد حاصل از خدمات ارتباطی به 19.3 میلیارد دلار رسیده است Tainynews – درآمد حاصل از خدمات ارتباطی در ژانویه-نوامبر سال 2020 بالغ بر 19،340.8…

Continue Reading