دسته: foreign policy

Posted in foreign policy

پروژه بودجه اتحادیه اروپا برای محافظت از جمعیت آسیب پذیر در برابر تأثیرات منفی Covid-19 در مغولستان

پروژه بودجه اتحادیه اروپا برای محافظت از جمعیت آسیب پذیر در برابر تأثیرات منفی Covid-19 در مغولستان Tainynews – با مشارکت چشم انداز جهانی ،…

Continue Reading
Posted in foreign policy

قرقیزستان 123 مورد جدید روزانه COVID-19 را تأیید می کند

قرقیزستان 123 مورد جدید روزانه COVID-19 را تأیید می کند Tainynews – تا صبح 17 ژانویه ، 123 مورد جدید روزانه COVID-19 در قرقیزستان تأیید…

Continue Reading
Posted in foreign policy

سرپرست قرقیزستان در حال اتمام ماموریت دیپلماتیک خود از سفیر عربستان استقبال می کند

سرپرست قرقیزستان با اتمام ماموریت دیپلماتیک خود از سفیر عربستان استقبال می کند Tainynews – تالانت مامیتوف ، سرپرست رئیس جمهور ، رئیس پارلمان قرقیزستان…

Continue Reading
Posted in foreign policy

دبیرکل سازمان همکاری شانگهای پیروزی جاپاروف در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفت

دبیرکل سازمان همکاری شانگهای پیروزی جاپاروف در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفت Tainynews – تیم مبارزات جپاروف در تاریخ 13 ژانویه گزارش داد ،…

Continue Reading
Posted in foreign policy

حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیروزی سدیر جپاروف در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفت

حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیروزی سدیر جپاروف در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفت Tainynews – تیم انتخاباتی جپاروف در 13 ژانویه گزارش داد…

Continue Reading
Posted in foreign policy

رئیس جمهور مغولستان انتخاب سدیر جپاروف را به عنوان رئیس جمهور قرقیزستان تبریک گفت

رئیس جمهور مغولستان انتخاب سدیر جپاروف را به عنوان رئیس جمهور قرقیزستان تبریک گفت Tainynews – تیم مبارز جاپاروف در 13 ژانویه گزارش داد ،…

Continue Reading
Posted in foreign policy

اردوغان پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سدیر جپاروف را تبریک گفت

اردوغان پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سدیر جپاروف را تبریک گفت

Continue Reading
Posted in foreign policy

ناظران قرقیزستان در انتخابات پارلمانی قزاقستان شرکت کردند

ناظران قرقیزستان در انتخابات پارلمانی قزاقستان شرکت کردند Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات گزارش داد – 14 نماینده قرقیزستان به عنوان ناظر بین المللی در…

Continue Reading
Posted in foreign policy

رئیس جمهور تاجیکستان پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سدیر جپاروف را تبریک گفت

رئیس جمهور تاجیکستان پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سدیر جپاروف را تبریک گفت Tainynews – تیم تبلیغاتی جپاروف گفت: امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیروزی…

Continue Reading
Posted in foreign policy

چین به توسعه روابط دوستانه با قرقیزستان ادامه می دهد – وزارت امور خارجه

چین به توسعه روابط دوستانه با قرقیزستان ادامه می دهد – وزارت امور خارجه Tainynews سفارت چین در مورد نتایج انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و…

Continue Reading