دسته: life

Posted in life

مینی اتوبوس های عمومی در بیشکک به دلیل شیوع ویروس کرونا به نصف کاهش یافت

مینی اتوبوس های عمومی به دلیل همه گیری ویروس کرونا ، در بیشکک به نصف کاهش یافت Tainynews – کمبود واگن برقی ، اتوبوس و…

Continue Reading
Posted in life

وزارت اورژانس در مورد مشکلات ماشین های آتش نشانی و پمپ ها گزارش می دهد

وزارت اورژانس در مورد مشکلات ماشین های آتش نشانی و پمپ ها گزارش می دهد Tainynews – هیچ کلری برای پاشش مکانهای عمومی وجود ندارد…

Continue Reading
Posted in life

رئیس جمهور میرضیایف آپارتمان خود را در تاشکند به روزنامه نگار هدیه داد که پیشتر به نقض نظم قانون اساسی متهم شده بود

رئیس جمهور میرضیایف آپارتمان خود را در تاشکند به روزنامه نگار هدیه داد که پیشتر به نقض نظم قانون اساسی متهم شده بود Tainynews –…

Continue Reading
Posted in life

وب سایت گزارش فساد در قرقیزستان راه اندازی می شود – تاشیف

وب سایت گزارش فساد در قرقیزستان راه اندازی می شود – تاشیف Tainynews کامچیبک تاشیف ، رئیس تازه تعیین شده کمیته امنیت ملی دولت ،…

Continue Reading
Posted in life

Batken تلاش برای پاسخگویی به COVID-19 را افزایش می دهد

Batken تلاش برای پاسخگویی به COVID-19 را افزایش می دهد

Continue Reading
Posted in life

Famliy of Pamir قرقیزستان خانه جدیدی در منطقه نارین بدست آورد

Famliy of Pamir قرقیزستان خانه جدیدی در منطقه نارین بدست آورد Tainynews – خانه ای برای خانواده پامیر قرقیزستان که از افغانستان بازگردانده شده است…

Continue Reading
Posted in life

وضعیت نزدیک هتل ایسیک-کول که در آن طرفداران سدیر جپاروف تجمع می کنند

وضعیت نزدیک هتل ایسیک-کول که در آن طرفداران سدیر جپاروف تجمع می کنند Tainynews – حامیان سدیر جپاروف در بیرون هتل ایسیک-کول دور هم جمع…

Continue Reading
Posted in life

حامیان رئیس جمهور Jeenbekov در نزدیکی Ala Archa Residence تجمع کردند

حامیان رئیس جمهور Jeenbekov در نزدیکی محل اقامت Ala Archa تجمع کردند Tainynews – افرادی که در خارج از هتل Issyk-Kul در نزدیکی اقامتگاه ایالتی…

Continue Reading
Posted in life

طرفداران سادیر جپاروف در حال رفتن به هتل آک کمه

طرفداران سادیر جپاروف در حال رفتن به هتل آک کمه Tainynews – طرفداران سادیر جپاروف از میدان قدیمی خارج از خانه دولت به سمت هتل…

Continue Reading
Posted in life

طرفداران جپاروف در نزدیکی خانه دولت در بیشکک جمع شدند

طرفداران جپاروف در نزدیکی خانه دولت در بیشکک جمع شدند Tainynews – افرادی که ادعا می کنند طرفدار نخست وزیر امیدوار سدیر جپاروف هستند در…

Continue Reading