دسته: opinion & analysis

Posted in opinion & analysis

کاهش نرخ دلار در برابر KGS توضیح داده شده است

کاهش نرخ دلار در برابر KGS توضیح داده شده است

Continue Reading
Posted in opinion & analysis

اقتصاددان می گوید ، بدهی قرقیزستان نگران کننده نیست ، زیرا ترجیحی است

اقتصاددان می گوید ، بدهی قرقیزستان نگران کننده نیست ، زیرا ترجیحی است Tainynews یوگنی وینوکوروف ، اقتصاددان ارشد صندوق ثبات و توسعه اوراسیا ،…

Continue Reading
Posted in opinion & analysis

مسئولیت بیشتر رئیس جمهور به معنای غصب قدرت نیست – عضو کنوانسیون قانون اساسی

مسئولیت بیشتر رئیس جمهور به معنای غصب قدرت نیست – عضو کنوانسیون قانون اساسی Tainynews – “قبل از اینکه ما پیش نویس قانون اساسی جدید…

Continue Reading
Posted in opinion & analysis

هند پروژه های 80 میلیون دالری را برای توسعه افغانستان اعلام کرد

Tainynews – هند در 24 نوامبر با ارسال پیامی مبنی بر اینکه در کنار متحدان خود ایستاده است ، ابتکارات جدید توسعه را برای افغانستان…

Continue Reading
Posted in opinion & analysis

Kurultay نباید به یک اتاق دیگر از پارلمان قرقیزستان – وکیل تبدیل شود

کلیه حقوق محفوظ است © خبرگزاری AKIpress – 2001-2020. چاپ هرگونه مطالب بدون توافق نامه کتبی با خبرگزاری AKIpress ممنوع است. هرگونه استناد باید با…

Continue Reading
Posted in opinion & analysis

NHC: تغییرات قانون اساسی قرقیزستان می تواند سنگر آزادی بیان در آسیای میانه را تهدید کند

NHC: تغییرات قانون اساسی قرقیزستان می تواند سنگر آزادی بیان در آسیای میانه را تهدید کند Tainynews – کمیته هلسینکی نروژ پس از دیدن پیش…

Continue Reading
Posted in opinion & analysis

احزاب سیاسی در قرقیزستان دیکتاتوری برقرار کردند – رئیس کنوانسیون قانون اساسی

احزاب سیاسی در قرقیزستان دیکتاتوری برقرار کردند – رئیس کنوانسیون قانون اساسی

Continue Reading
Posted in opinion & analysis

قانون اساسی کنونی دارای 44 ماده در مورد حقوق بشر است ، که فقط 37 قانون پیش نویس قانون اساسی را پیشنهاد کرده است – دادستان سابق

قانون اساسی کنونی دارای 44 ماده در مورد حقوق بشر است ، که فقط 37 قانون پیش نویس قانون اساسی را پیشنهاد کرده است –…

Continue Reading
Posted in opinion & analysis

کنوانسیون قانون اساسی فاقد وکلای قانون اساسی – رئیس سابق است

کنوانسیون قانون اساسی فاقد وکلای قانون اساسی – رئیس سابق است

Continue Reading
Posted in opinion & analysis

قانون اساسی پاکسازی بزرگ استالین در نشست قانون اساسی قرقیزستان و # 039؛

قانون اساسی پاکسازی بزرگ استالین در نشست قانون اساسی قرقیزستان و # 039؛

Continue Reading