دسته: technology

Posted in technology

قرقیزستان و قزاقستان درباره همکاری در دولت الکترونیکی گفتگو می کنند

قرقیزستان و قزاقستان در مورد همکاری در دولت الکترونیکی گفتگو می کنند Tainynews – رئیس کمیته دولتی فناوری اطلاعات و ارتباطات جمهوری قرقیزستان آلتینبک اسماعیلوف…

Continue Reading
Posted in technology

خدمات ارائه ارتباطات اینترنتی در قرقیزستان در مدت 3 سال 3 برابر رشد کرده است

خدمات ارائه ارتباطات اینترنتی در قرقیزستان در مدت 3 سال 3 برابر رشد کرده است Tainynews – خدمات برای ارائه اتصال به اینترنت در قرقیزستان…

Continue Reading
Posted in technology

معرفی فناوری 5G مورد بحث در قرقیزستان

معرفی فناوری 5G مورد بحث در قرقیزستان رئیس کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات دولتی آلتینبک اسماعیلوف Tainynews آلتینبک اسماعیلوف رئیس کمیته فن آوری اطلاعات و…

Continue Reading
Posted in technology

کمیته فناوری اطلاعات دولتی برای گسترش دسترسی به 4G تا 90٪ از جمعیت قرقیزستان

کمیته فناوری اطلاعات دولت برای گسترش دسترسی به 4G تا 90٪ از جمعیت قرقیزستان Tainynews آلتینبک اسماعیلوف ، رئیس کمیته در یک کنفرانس مطبوعاتی در…

Continue Reading
Posted in technology

خدمات ثبت نام ایالتی برای اتصال مناطق شمالی قرقیزستان به سیستم ساناریپ آیماک قبل از پایان سال

خدمات ثبت نام ایالتی برای اتصال مناطق شمالی قرقیزستان به سیستم ساناریپ آیماک قبل از پایان سال Tainynews – سازمان ثبت احوال گفت: مناطق شمالی…

Continue Reading
Posted in technology

مطالعات قرقیزستان از استفاده از سیستم خودکار برای ردیابی تماس با موارد COVID-19 تأیید شده استفاده می کند

مطالعات قرقیزستان از استفاده از سیستم خودکار برای ردیابی تماس با موارد COVID-19 تأیید شده استفاده می کند Tainynews – آلتینبی اسماعیلوف ، رئیس کمیته…

Continue Reading
Posted in technology

در قرنطینه تعداد کاربران اینترنت 223٪ در قرقیزستان رشد کرده است

در قرنطینه تعداد کاربران اینترنت 223٪ در قرقیزستان رشد کرده است Tainynews – داستان دگویف رئیس کمیته امور فناوری و ارتباطات کشور گفت: در طول…

Continue Reading
Posted in technology

دو روستای دورافتاده ایسیک – کول برای برقراری ارتباط اینترنتی

دو روستای دورافتاده ایسیک – کول برای برقراری ارتباط اینترنتی Tainynews فرماندار آكیلبك اسمونالیف گفت: – دو روستای کوهستانی از راه دور در منطقه ایسیك…

Continue Reading
Posted in technology

اپل بیش از 20 میلیون ماسک صورت را در اختیار شما قرار داده است

اپل بیش از 20 میلیون ماسک صورت را در اختیار شما قرار داده است Tainynews – براساس بیانیه مدیر اجرایی تیم کوک ، اپل بیش…

Continue Reading