برچسب: خبر

Posted in economy

قرقیزستان در مدت 5 ماه 150100 تن محصولات کشاورزی صادر می کند

قرقیزستان در مدت 5 ماه 150100 تن محصولات کشاورزی صادر می کند

Continue Reading
Posted in justice & crime

سفیر ترکیه گفت که اورهان اینندی دیگر خطری برای قرقیزستان نیست

سفیر ترکیه گفت که اورهان اینندی دیگر خطری برای قرقیزستان نیست Tainynews – احمد سادیک دوگان ، سفیر ترکیه در قرقیزستان ، در مصاحبه ای…

Continue Reading
Posted in health

وزیر بهداشت گفت قرقیزستان هنوز از سیستم های تست PCR استفاده می کند که به عنوان کمک بشردوستانه دریافت شده است

وزیر بهداشت گفت قرقیزستان هنوز از سیستم های تست PCR استفاده می کند که به عنوان کمک بشردوستانه دریافت شده است Tainynews – سیستم های…

Continue Reading
Posted in environment

زمین لرزه ای به بزرگی 4.5 ریشتر جنوب قرقیزستان را لرزاند

زمین لرزه ای به بزرگی 4.5 ریشتر جنوب قرقیزستان را لرزاند Tainynews موسسه لرزه نگاری اعلام کرد: زمین لرزه به بزرگی 4.5 ریشتر در تاریخ…

Continue Reading
Posted in politics

مرزبانان می گویند که مرزبانان قرقیزستان توسط تاجیکستان مورد حمله قرار گرفتند

مرزبانان می گویند که مرزبانان قرقیزستان توسط تاجیکستان مورد حمله قرار گرفتند Tainynews – سرویس مرزی قرقیزستان گفت: تیراندازی بین مرزبانان قرقیزستان و تاجیکستان حدود…

Continue Reading
Posted in politics

رئیس آژانس امنیت ملی نسبت به انتشار اطلاعات نادرست درباره رئیس جمهور جپاروف ، مقامات هشدار می دهد

رئیس آژانس امنیت ملی نسبت به انتشار اطلاعات نادرست درباره رئیس جمهور جپاروف ، مقامات هشدار می دهد Tainynews – کامچیبک تاشیف ، رئیس کمیته…

Continue Reading
Posted in life

مرزبانان در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان با یکدیگر تبادل آتش دارند

مرزبانان در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان با یکدیگر تبادل آتش دارند Tainynews – خدمات مرزی قرقیزستان گفت: تیراندازی بین مرزبانان قرقیزستان و تاجیکستان در مرز…

Continue Reading
Posted in health

1.1 میلیون دوز واکسن Sinopharm برای ورود به قرقیزستان در تاریخ 11 ژوئیه – تاشیف

1.1 میلیون دوز واکسن Sinopharm برای ورود به قرقیزستان در تاریخ 11 ژوئیه – تاشیف Tainynews کامچیبک تاشیف ، رئیس کمیته امنیت ملی دولت در…

Continue Reading
Posted in life

زمین لرزه جزئی منطقه ایسیک کول را لرزاند

زمین لرزه جزئی منطقه ایسیک کول را لرزاند

Continue Reading
Posted in technology

حجم خدمات اتصال متناوب در سال 2020 در قرقیزستان به 1.319 میلیارد میلیارد دلار رسیده است

حجم خدمات اتصال متناوب در سال 2020 در قرقیزستان به 1.319 میلیارد میلیارد دلار رسیده است Tainynews آژانس ارتباطات دولتی اعلام کرد – حجم خدمات…

Continue Reading