برچسب: دلار

Posted in economy

قرقیزستان در مدت 5 ماه 150100 تن محصولات کشاورزی صادر می کند

قرقیزستان در مدت 5 ماه 150100 تن محصولات کشاورزی صادر می کند

Continue Reading
Posted in politics

ازبکستان در حال پیوستن مجدد به CSTO نیست

ازبکستان در حال پیوستن مجدد به CSTO نیست Tainynews شیرزود اسدوف ، دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور ازبکستان گفت ، ازبکستان در حال بررسی مجدد پیوستن…

Continue Reading
Posted in justice & crime

نماینده حزب امگک به خرید رای مشکوک شده است

نماینده حزب امگک به خرید رای مشکوک شده است

Continue Reading
Posted in health

1.25 میلیون دوز واکسن Sinopharm به عنوان اولین دوز تجویز می شود – وزیر بهداشت

1.25 میلیون دوز واکسن Sinopharm به عنوان اولین دوز تجویز می شود – وزیر بهداشت Tainynews علیمكادیر بیشنالیف ، وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی ،…

Continue Reading
Posted in politics

رای گیری در انتخابات شورای محلی تکراری در بیشکک ، اوش و توکموک آغاز می شود

رای گیری در انتخابات شورای محلی تکراری در بیشکک ، اوش و توکموک آغاز می شود Tainynews – انتخابات شورای محلی تکراری از ساعت 8:00…

Continue Reading
Posted in health

45 کارگر پزشکی بیشتر COVID-19 را در قرقیزستان گرفتار کردند

45 کارگر پزشکی بیشتر COVID-19 را در قرقیزستان گرفتار کردند Tainynews – 45 مورد ویروس کرونا ویروس کرونا در طی روز گذشته در میان کارگران…

Continue Reading
Posted in life

سرباز قرقیز کشته شده در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان در منطقه لیله دفن شد

یک نظامی قرقیز کشته شده در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان در منطقه لیلهک مدفون شد Tainynews – گروهبان خدمات مرزی قرقیزستان حسین الدین هوجیف امروز…

Continue Reading
Posted in justice & crime

تاجیکستان برای تحویل سرباز مرده ، سرباز اسیر ، اسب خدمت به قرقیزستان

تاجیکستان برای تحویل سرباز مرده ، سرباز اسیر ، اسب خدمت به قرقیزستان

Continue Reading
Posted in justice & crime

یک مرزبان قرقیزی در حین تبادل آتش 8 ژوئیه توسط مرزبانان تاجیکستان بازداشت شد: سرویس مرزی

یک مرزبان قرقیزی در حین تبادل آتش 8 ژوئیه توسط مرزبانان تاجیکستان بازداشت شد: خدمات مرزی Tainynews – مرزبانی قرقیزستان گفت: یک سرباز خدمات مرزی…

Continue Reading
Posted in life

مرزبانان در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان با یکدیگر تبادل آتش دارند

مرزبانان در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان با یکدیگر تبادل آتش دارند Tainynews – خدمات مرزی قرقیزستان گفت: تیراندازی بین مرزبانان قرقیزستان و تاجیکستان در مرز…

Continue Reading