برچسب: رسانه

Posted in economy

سطح آب سد توکتوگل از 16 آوریل 8.6 میلیارد متر مکعب است

سطح آب سد توکتوگل از 16 آوریل 8.6 میلیارد متر مکعب است Tainynews – حجم آب در مخزن توکتوگل از 16 آوریل به 8.596 میلیون…

Continue Reading
Posted in economy

رئیس جدید آژانس تنظیم ضد انحصاری دولتی منصوب شد

رئیس جدید آژانس تنظیم ضد انحصاری دولتی منصوب شد Tainynews – معاون مدیر آژانس تنظیم ضد انحصاری دولتی تحت وزارت اقتصاد و دارایی جمهوری قرقیزستان…

Continue Reading
Posted in life

وزارت کشور پیشنهاد می کند که تحریک نفرت سیاسی جرم تلقی شود

وزارت کشور پیشنهاد می کند که تحریک نفرت سیاسی جرم تلقی شود

Continue Reading
Posted in politics

رای گیری در خارج از مراکز رای گیری باید پس از روز رأی گیری انجام شود – نماینده مجلس

رای گیری در خارج از مراکز رای گیری باید پس از روز رأی گیری انجام شود – نماینده مجلس نماینده دستان بکشف Tainynews – رای…

Continue Reading
Posted in business

تجمع کابین سازمان دهنده حمل و نقل غیرقانونی است: کارشناس

تجمع کابین سازمان دهنده حمل و نقل غیرقانونی است: کارشناس

Continue Reading
Posted in life

مرکز واکسیناسیون ویروس کرونا در شهر چولپون-آتا افتتاح شد

مرکز واکسیناسیون ویروس کرونا در شهر چولپون-آتا افتتاح شد Tainynews – مرکز واکسیناسیون ویروس کرونا در شهر چولپون-آتا در منطقه ایسیک کول افتتاح شد. اولین…

Continue Reading
Posted in health

معاون مدیر خدمات کنسولی پس از آنتی بیوتیک در اثر شوک آنافیلاکتیک درگذشت – وزیر بهداشت

معاون مدیر خدمات کنسولی پس از آنتی بیوتیک در اثر شوک آنافیلاکتیک درگذشت – وزیر بهداشت Tainynews علیمكادیر بیشنالیف ، وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی…

Continue Reading
Posted in justice & crime

معاینه پزشکی توسط دادگاه برای تعیین وضعیت سلامتی رئیس جمهور سابق آلمازبک آتامبایف تعیین شده است

معاینه پزشکی توسط دادگاه برای تعیین وضعیت سلامتی رئیس جمهور سابق آلمازبک آتامبایف تعیین شده است Tainynews کوندوز جولدوبایوا ، متحد وی ، در صفحه…

Continue Reading
Posted in life

پیانو را به پارکی در بیشکک آوردند

پیانو را به پارکی در بیشکک آوردند Tainynews – شرکت شهرداری بیشکک بیشککزلنخوز یک پیانو در پارک Teatralny در بیشکک قرار داد. پیانو در زمستان…

Continue Reading
Posted in travel

تعداد افراد در تعطیلات در قرقیزستان در سال 2020 73.9 درصد کمتر از سال 2019 بود

تعداد افراد در تعطیلات در قرقیزستان در سال 2020 73.9 درصد کمتر از سال 2019 بود

Continue Reading