Posted in life

میزان زاد و ولد در مغولستان در سال 2020 2.5 درصد کاهش یافته است

میزان زاد و ولد در مغولستان در سال 2020 2.5 درصد کاهش یافته است Tainynews در سطح ملی ، 75.7 هزار مادر در سال 2020…

Continue Reading
Posted in education

کالج های پزشکی قرقیزستان هنوز در لیست سیاه پاکستان قرار دارند

کالج های پزشکی قرقیزستان هنوز در لیست سیاه پاکستان قرار دارند Tainynews – از 14 ژانویه ، کمیسیون پزشکی پاکستان (PMC) لیست سیاه کالج های…

Continue Reading
Posted in health

وزیر می گوید ، موارد ویروس کرونا در خانه های سالمندان قرقیزستان وجود دارد

وزیر می گوید ، موارد ویروس کرونا در خانه های سالمندان قرقیزستان وجود دارد Tainynews وزیر کار و توسعه اجتماعی آلیزا سلتونبکووا گفت: – هیچ…

Continue Reading
Posted in finance

نظرات بانک ملی در مورد افزایش سهم خود در سرمایه مجاز بانک کرمت

نظرات بانک ملی در مورد افزایش سهم خود در سرمایه مجاز بانک کرمت

Continue Reading
Posted in life

کره جنوبی: مدت طولانی حبس رئیس جمهور سابق پارک گئون هی تأیید شد

کره جنوبی: مدت طولانی حبس رئیس جمهور سابق پارک گئون هی تأیید شد Tainynews – الجزیره گزارش داد ، دادگاه عالی کره جنوبی به اتهام…

Continue Reading
Posted in foreign policy

سرپرست قرقیزستان در حال اتمام ماموریت دیپلماتیک خود از سفیر عربستان استقبال می کند

سرپرست قرقیزستان با اتمام ماموریت دیپلماتیک خود از سفیر عربستان استقبال می کند Tainynews – تالانت مامیتوف ، سرپرست رئیس جمهور ، رئیس پارلمان قرقیزستان…

Continue Reading
Posted in justice & crime

دادگاه آتامبایف به دلیل وضعیت سلامتی وی به تعویق افتاد

دادگاه آتامبایف به دلیل وضعیت سلامتی وی به تعویق افتاد

Continue Reading
Posted in life

ورود خارجی ها برای ورود به قرقیزستان باید تست PCR COVID-19 منفی را طی 72 ساعت انجام دهند

ورود خارجی ها برای ورود به قرقیزستان باید تست PCR COVID-19 منفی را طی 72 ساعت انجام دهند Tainynews آژانس هواپیمایی کشوری یادآوری می کند…

Continue Reading
Posted in economy

میزان کل خسارت گمرکی به 666.1 میلیون مادر رسیده است

میزان کل خسارت گمرکی به 666.1 میلیون مادر رسیده است Tainynews – واحدهای مبارزه با قاچاق کالا از خدمات گمرکی دولتی تعداد 1،371 مورد نقض…

Continue Reading
Posted in life

مرکز بحران قربانیان خشونت خانگی در بیشکک افتتاح می شود: وزارت

مرکز بحران قربانیان خشونت خانگی در بیشکک: وزارت Tainynews وزیر کار و توسعه اجتماعی آلیزا سلتون بکووا به AKIpress گفت – پول برای افتتاح مراکز…

Continue Reading