Recent Posts

Posted in health

قرقیزستان 224 مورد جدید ویروس کرونا ، 8 مورد مرگ را ثبت کرده است

قرقیزستان 224 مورد جدید ویروس کرونا ، 8 مورد مرگ را ثبت کرده است Tainynews – قرقیزستان 224 مورد ویروس کرونا را برای روز گذشته…

Continue Reading
Posted in health

300 نفر از قرقیزستان به مدت یک روز از عفونت ویروس کرونا بهبود می یابند

300 نفر از قرقیزستان برای یک روز از عفونت ویروس کرونا بهبود می یابند Tainynews – 300 بیمار در روز گذشته در قرقیزستان از عفونت…

Continue Reading
Posted in health

هفت کارگر پزشکی بیشتر COVID-19 را در قرقیزستان گرفتار می کنند

هفت کارگر پزشکی بیشتر COVID-19 را در قرقیزستان گرفتار می کنند Tainynews – هفت مورد ویروس کرونا ویروس کرونا در طی روز گذشته در قرقیزستان…

Continue Reading
Posted in health

ازبکستان 302 مورد جدید ویروس کرونا را تایید می کند

ازبکستان 302 مورد جدید ویروس کرونا را تایید می کند Tainynews – ازبکستان 302 مورد ویروس کرونا ویروس جدید را برای روز گذشته تأیید کرد…

Continue Reading
Posted in health

مغولستان بیش از 2.4 میلیون واکسن را علیه COVID-19 تزریق می کند

مغولستان بیش از 2.4 میلیون واکسن را علیه COVID-19 تزریق می کند Tainynews – مغولستان 10308 را در برابر COVID-19 برای روز گذشته واکسینه کرد….

Continue Reading
Posted in health

قزاقستان گزارش 2،459 مورد ویروس کرونا ویروس روزانه ، 15 مورد مرگ

Tainynews – قزاقستان 2،459 مورد ویروس کرونا را برای یک روز گذشته تأیید کرد. این موارد جدید شامل 591 مورد در آلماتی ، 400 مورد…

Continue Reading
Posted in health

مغولستان 541 مورد جدید ویروس کرونا را تایید می کند

مغولستان 541 مورد جدید ویروس کرونا را تایید می کند Tainynews – در حدود 8،000 مورد آزمایش عفونت ویروس کرونا در روز گذشته و 541…

Continue Reading
Posted in health

قرقیزستان 404 مورد جدید ویروس کرونا را تأیید می کند ، 294 مورد از آنها در بیشکک است

کلیه حقوق محفوظ است © خبرگزاری AKIpress – 2001-2021. چاپ هرگونه ماده بدون توافق نامه کتبی با خبرگزاری AKIpress ممنوع است. هرگونه استناد باید با…

Continue Reading
Posted in health

ازبکستان گزارش 251 مورد جدید ویروس کرونا

ازبکستان گزارش 251 مورد جدید ویروس کرونا Tainynews – ازبکستان 251 مورد ویروس کرونا را برای روز گذشته تأیید کرده است. موارد جدید در 10…

Continue Reading
Posted in health

قزاقستان 2،505 مورد جدید COVID-19 را تأیید می کند

قزاقستان 2،505 مورد جدید COVID-19 را تأیید می کند Tainynews – قزاقستان 2،505 مورد ویروس کرونا را برای یک روز گذشته تأیید کرد. موارد جدید…

Continue Reading