قرقیزستان تا اول آوریل 10،559 مورد HIV را ثبت کرده است

قرقیزستان تا اول آوریل 10،559 مورد HIV را ثبت کرده است

Tainynews – مرکز ملی ایدز گزارش داد: از اول آوریل حدود 10،559 مورد HIV در قرقیزستان ثبت شده است.

آنها شامل 9976 تبعه قرقیزستان و 583 خارجی هستند.

2259 نفر از زمان شروع ثبت موارد HIV در کشور درگذشتند ، 715 نفر از آنها بر اثر ایدز درگذشتند.

Author: admin