مغولستان گزارش 1107 مورد جدید روزانه ویروس کرونا ، 6 مورد مرگ گزارش شده است

مغولستان گزارش 1107 مورد جدید روزانه ویروس کرونا ، 6 مورد مرگ گزارش شده است

Tainynews – مغولستان پس از 10666 آزمایش PCR که روز گذشته انجام شد ، رکورد 1،107 مورد جدید روزانه ویروس کرونا را ثبت کرد.

وزارت بهداشت در 16 آوریل گفت ، تعداد کل موارد ویروس کرونا تاکنون به 19672 مورد رسیده است.

1020 مورد جدید در اولان باتور ثبت شد ، بقیه در مناطق تأیید شد.

در مجموع 11،044 بیمار بهبود یافتند و 406 نفر از آنها در 24 ساعت گذشته بهبود یافتند.

6 مرگ در طول روز اتفاق افتاد (34 ، 49 ، 58 ، مردان 62 ساله و زنان 77 ، 64 ساله درگذشت).

Author: admin