سطح آب سد توکتوگل از 16 آوریل 8.6 میلیارد متر مکعب است

سطح آب سد توکتوگل از 16 آوریل 8.6 میلیارد متر مکعب است

Tainynews – حجم آب در مخزن توکتوگل از 16 آوریل به 8.596 میلیون متر مکعب رسیده است.

ورودی آب 279 متر مکعب در ثانیه ، جریان آب 164 متر مکعب در ثانیه است.

امروز یک سال پیش ، حجم آب این مخزن 11.426 میلیارد متر مکعب بود.

Author: admin