ساکنان دهکده مرزی در باتکن در برابر مبادله زمین با ازبکستان ، خواستار تاشیف برای دیدار با آنها هستند

ساکنان دهکده مرزی در باتکن در برابر مبادله زمین با ازبکستان ، خواستار تاشیف برای دیدار با آنها هستند

Tainynews – دهها نفر از ساکنان روستای Yntymak در شهرستان Savay (منطقه Kara-Suu در منطقه اوش) در 15 آوریل در نزدیکی مخزن آب Kempir-Abad گرد هم آمدند تا درباره معاملات مبادله زمین رهبری کشور با کشور همسایه بحث کنند

Author: admin