فرودگاه ماناس به دلیل بدتر شدن وضعیت ویروس کرونا در بیشکک محدودیت هایی اعمال می کند

فرودگاه ماناس به دلیل بدتر شدن وضعیت ویروس کرونا در بیشکک محدودیت هایی اعمال می کند

Tainynews – سرویس مطبوعاتی فرودگاه گزارش داد ، از 17 آوریل ، فرودگاه بین المللی ماناس در بیشکک به دلیل ویروس کرونا محدودیت هایی اعمال می کند.

از ساعت 00:00 تا 07:00 دسترسی به پایانه های فرودگاه برای افراد غیرمجاز از جمله اسکورت یا ملاقات مسافران محدود می شود.

ورود افراد فقط با بلیط هواپیما امکان پذیر خواهد بود.

دمای بدن همه مسافران در حال عزیمت و ورود بررسی می شود.

استفاده از ماسک و رعایت حداقل فاصله 1.5 متری از موارد ضروری است.

Author: admin