قیمت طلا طی 4 روز 22.2 دلار افزایش یافت

قیمت طلا طی 4 روز 22.2 دلار افزایش یافت

Tainynews – طبق اطلاعات kitco.com ، از 16 آوریل قیمت طلا 1763.5 دلار برای هر اونس تروا بود.

طی 4 روز قیمت هر اونس ترو 22.2 دلار افزایش یافت.

در تاریخ 12 آوریل ، قیمت طلا 1741.3 دلار برای هر اونس تروا بود.

Author: admin