وزیر بهداشت بیشنالیف می گوید که آیا این ریشه aconite برای درمان Covid-19 را به قرقیزستان بستگی دارد یا خیر

وزیر بهداشت بیشنالیف می گوید که این ریشه aconite برای درمان Covid-19 را به قرقیزستان بستگی دارد یا خیر

وزیر بهداشت Alymkadyr Beishenaliev در 16 آوریل در کنفرانس مطبوعاتی تنتور ریشه aconite را می نوشد تا ایمنی آن را ثابت کند

Tainynews – “چرا باید از آنها اطاعت کنیم؟” وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی آلمكادیر بیشنالیف در كنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به بیانیه صادر شده توسط دفتر سازمان بهداشت جهانی در مورد ریشه آكونیت …

Author: admin