WHO هنوز هیچ مدرکی در مورد ایمنی و اثر بخشی ریشه aconite در درمان COVID-19 نمی گوید

WHO هنوز هیچ مدرکی در مورد ایمنی و اثر بخشی ریشه aconite در درمان COVID-19 نمی گوید

Tainynews – سازمان بهداشت جهانی در بیانیه امروز خود پس از توصیه رئیس جمهور سدیر جپاروف برای استفاده از ریشه aconite برای درمان عفونت ویروس کرونا ، سازمان بهداشت جهانی اطلاعاتی در مورد اثربخشی و ایمنی ریشه aconite (Aconítum soongáricum) ندارد. و وزیر بهداشت بیشنالیف ایمنی آن را تأیید کرد …

Author: admin