ازبکستان تقریباً 370،000 را علیه Covid-19 واکسینه می کند

ازبکستان تقریباً 370،000 را علیه Covid-19 واکسینه می کند

Tainynews – حدود 34318 اولین تزریق واکسن ویروس کرونا را در 16 آوریل در ازبکستان دریافت کردند.

تعداد کل افرادی که اولین دوز واکسن را دریافت کرده اند به 369،928 نفر رسیده است.

3 منطقه برتر واکسیناسیون برای 16 آوریل شامل منطقه کشکاداریا (4450) ، منطقه سمرقند (4،221) ، منطقه بخارا (3،100) بوده است.

ازبکستان از اول آوریل واکسیناسیون علیه ویروس کرونا را آغاز کرد. این کشور از واکسن ویروس کرونا ویروس کرونر Zino-ZZ-UZ-VAC2001 و AstraZeneca استفاده می کند.

Author: admin