2 مورد مرگ از Covid-19 ثبت شده در بیشکک

2 مورد مرگ از Covid-19 ثبت شده در بیشکک

Tainynews – دو مورد کشنده مرتبط با عفونت ویروس کرونا در روز گذشته در قرقیزستان ثبت شد ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا در 17 آوریل گزارش داد.

این دو مرگ در بیشکک ثبت شده است.

تعداد کشته شدگان ناشی از ویروس کرونا از مارس 2020 به 1546 نفر رسید.

Author: admin