کمیسیون مرکزی انتخابات مصوبه ای را با نتایج آرا approved تأیید شده درباره همه پرسی قانون اساسی برای رئیس جمهور ارسال می کند

کمیسیون مرکزی انتخابات مصوبه ای را با نتایج رای گیری مصوب در مورد همه پرسی قانون اساسی برای رئیس جمهور ارسال می کند

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات پروتکل را با نتایج رأی گیری در همه پرسی قانون اساسی جدید قرقیزستان در 30 آوریل تصویب کرد …

Author: admin