قیمت طلا 6.7 دلار گرانتر می شود

قیمت طلا 6.7 گرانتر می شود

Tainynews – طبق اطلاعات سایت kitco.com ، از تاریخ 3 مه قیمت طلا 1774.3 دلار برای هر اونس تروی بود.

طی یک هفته ، قیمت طلا هر اونس تروا 6.7 دلار افزایش یافت.

از 26 آوریل ، قیمت طلا 1781 دلار برای هر اونس تروا بود.

Author: admin