تاکنون حدود 120 تن کمک بشردوستانه جمع آوری و به باتکن ارسال شده است

Tainynews آلیزا سلتونبکووا ، معاون وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی گفت ، گروه ویژه ملی کمک به باتکن برای ارائه کمک های بشردوستانه به افراد آسیب دیده از درگیری های اخیر قرقیزستان و تاجیکستان در باتکن ، از تاریخ 3 مه حدود 25 تن غذا و لباس به منطقه باتکن ارسال کرده است.

آرد ، روغن نباتی ، شکر ، گندم سیاه ، برنج ، نخود فرنگی ، ماکارونی ، رشته فرنگی ، شیرینی ، میوه های خشک ، میوه ، سبزیجات ، داروها ، محصولات مراقبت شخصی ، لباس ، ملافه ، اسباب بازی و ظروف به باتکن ارسال شد.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع 120 تن کمک های بشردوستانه جمع آوری شده و برای 4 روز به باتکن ارسال شده است.

کمک های بشردوستانه از سراسر کشور تحویل داده شد. کمیسیونی در حال توزیع کمک در باتکن است.

Author: admin