پاکستان از توافق در مورد آتش بس بین قرقیزستان و تاجیکستان استقبال می کند

پاکستان از توافق در مورد آتش بس بین قرقیزستان و تاجیکستان استقبال می کند

Tainynews – وزارت امور خارجه قرقیزستان با اشاره به وزارت امور خارجه پاکستان گفت: پاکستان از توافق اخیر در مورد آتش بس بین دولتهای تاجیکستان و قرقیزستان استقبال می کند.

در این گزارش آمده است: “ما اطمینان داریم كه هر دو كشور می توانند موضوع را از طریق گفتگو و به طریقی مسالمت آمیز تنظیم كنند.”

Author: admin