رئیس جمهور توکایف از 19 تا 20 مه به تاجیکستان سفر می کند

رئیس جمهور توکایف از 19 تا 20 مه به تاجیکستان سفر می کند

Tainynews – رئیس جمهور قزاقستان Kasym-Jomart Tokayev به دعوت رئیس جمهور رحمان ، رئیس جمهور قزاقستان در تاریخ 19-20 مه ، دبیر مطبوعاتی توکایف ، Berik Uali siad ، به طور رسمی به تاجیکستان سفر می کند.

دو رهبر در حضور محدود و در سطح هیئت ها گفتگو خواهند کرد.

دستور کار مذاکرات شامل موارد توسعه مشارکت استراتژیک دوجانبه با تأکید بر تقویت بیشتر گفتگوهای سیاسی ، گسترش همکاری های تجاری ، اقتصادی ، سرمایه گذاری ، فرهنگی و انسانی است.

توجه ویژه ای به گسترش همکاری های منطقه ای ، اطمینان از ثبات و ایمنی در آسیای میانه داده خواهد شد.

Author: admin