وزارت کشور از حمله مسلحانه نیروهای تاجیکستان به روستاهای قرقیزستان 2 میلیون خسارت دید

وزارت کشور در اثر حمله مسلحانه نیروهای تاجیکستان به روستاهای قرقیزستان 2 میلیون خسارت دید

Tainynews ارکبیک آشیرجوایف ، معاون وزیر کشور ، در 4 مه در جلسه کمیته دائمی قانون و قانون پارلمان ، گفت: در طی درگیری مسلحانه در منطقه باتکن ، چندین ایستگاه پلیس آسیب دیدند.

وی تصریح کرد که اینها نقاطی در منطقه لیلهک در منطقه باتکن بودند.

فقط یک وزارت کشور متحمل خسارات 2،029،829 سوم در قالب رایانه ، اتومبیل و سایر اموال مراکز پلیس در روستاهای کولوندو ، جانی جر ، کوک تاش و بین الملل شد.

وی افزود: 18 افسر پلیس زخمی شدند.

Author: admin