واکسیناسیون با Sputnik V برای ساکنان بالای 65 سال در شهر اوش آغاز شد

واکسیناسیون با Sputnik V برای ساکنان بالای 65 سال در شهر اوش آغاز شد

Tainynews Saltanat Orozbaeva ، پزشک ارشد مرکز پیشگیری از بیماری ها و نظارت بهداشتی و اپیدمیولوژیک در شهر اوش گفت: ساکنان شهر اوش با سن بیش از 65 سال می توانند از Sputnik V علیه ویروس کرونا استفاده کنند …

Author: admin