تخریب علائم جاده ای Osh-Batken-Isfana ، سطح برخی از جاده آسیب دیده است

تخریب علائم جاده ای Osh-Batken-Isfana ، سطح برخی از جاده آسیب دیده است

Tainynews نورلانبک کاین باف ، معاون وزیر حمل و نقل ، معماری ، ساخت و ساز و ارتباطات ، گفت: منطقه باتکن دارای یک بزرگراه استراتژیک Osh-Batken-Isfana و جاده های کنارگذر است.

Author: admin