پاسگاه مرزی دوستوک پس از گلوله باران خمپاره توسط نیروهای تاجیکستانی تخریب شد

پاسگاه مرزی دوستوک پس از گلوله باران خمپاره توسط نیروهای تاجیکستانی تخریب شد

Tainynews – پاسگاه مرزی دوستوک سرویس مرزی کمیته امنیت ملی قرقیزستان در نتیجه درگیری مسلحانه در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان سوخت …

Author: admin