11 کارگر پزشکی دیگر COVID-19 را در قرقیزستان گرفتار می کنند

11 کارگر پزشکی دیگر COVID-19 را در قرقیزستان گرفتار می کنند

Tainynews – یازده مورد ویروس کرونا در طی روز گذشته در میان کارگران پزشکی در قرقیزستان ثبت شده است ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا در 5 مه گزارش داد.

آنها شامل 6 کارگر پزشکی در بیشکک ، 4 نفر در منطقه چوی ، 1 نفر در منطقه ایسیک کول هستند.

یک کارگر پزشکی پس از بهبودی از بیمارستان مرخص شد. هفت کارگر پزشکی پس از بهبود در خانه از انزوای شخصی خارج شدند.

در مجموع 4468 کارگر پزشکی به ویروس کرونا مبتلا شدند. 4391 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin