جپاروف جایگزین وزیر آموزش و پرورش شد – خبرگزاری AKIpress

جپاروف جانشین وزیر آموزش و پرورش شد

Tainynews – سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور در 5 مه گزارش داد – بولوتبک کوپشف به عنوان وزیر آموزش و علوم قرقیزستان منصوب شد.

دستور مربوطه توسط رئیس جمهور سدیر جپاروف امضا شد.

کوپشف در این پست جایگزین آلمازبک بیشنالیف شد.

Author: admin