300 نفر از قرقیزستان به مدت یک روز از عفونت ویروس کرونا بهبود می یابند

300 نفر از قرقیزستان برای یک روز از عفونت ویروس کرونا بهبود می یابند

Tainynews – 300 بیمار در روز گذشته در قرقیزستان از عفونت ویروس کرونا بهبود یافتند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا در 16 ماه مه گزارش شد.

آنها شامل 192 مورد بازیابی در بیشکک ، 74 مورد در منطقه چوی ، 10 مورد در منطقه ایسیک کول ، 9 مورد در جلال آباد ، 7 مورد در منطقه نارین ، 3 مورد در اوش ، 2 مورد در منطقه اوش ، 2 مورد در منطقه تالاس ، 1 مورد در منطقه باتکن است.

تعداد کل بهبودهای ناشی از ویروس کرونا از مارس 2020 به 93602 مورد رسیده است.

Author: admin