EBRD به شدت نگران اوضاع در مورد شرکت طلای Kumtor است

EBRD به شدت نگران اوضاع در مورد شرکت طلای Kumtor است

Tainynews – EBRD اعلام کرد که به شدت نگران است که پارلمان جمهوری قرقیزستان بتواند تصمیم بگیرد که فرایند تصدی دولت شرکت طلای کمتور را آغاز کند.

“ما معتقدیم که هرگونه چنین تصمیمی تعهد جمهوری قرقیزستان را برای پایبندی به تعهدات خود در قبال شرکای بین المللی و سرمایه گذاران خارجی زیر سوال می برد. این امر باعث بهبود اقتصاد کشور و شهرت آن به عنوان مکانی امن برای فعالیت سرمایه گذاران می شود” بیانیه گفت.

EBRD با سهامداران خود ، سایر م institutionsسسات مالی بین المللی و جامعه تجارت خارجی و داخلی همکاری خواهد کرد تا پیامدهای منفی چنین اقدامی را برجسته و تأثیرات آن را کاهش دهد.

EBRD گفت که متعهد است با همکاری مقامات قرقیزستان در بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری برای تغییر زندگی بهتر مردم تلاش کند.

Author: admin