کشورهای CSTO پروتکل تمرین نظامی Rubezh 2021 را امضا کردند

کشورهای CSTO پروتکل تمرین نظامی Rubezh 2021 را امضا کردند

Tainynews – دومین گفتگوهای ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی در مورد رزمایش مشترک روبژ -2021 با واحدهای نیروهای واکنش سریع جمعی منطقه آسیای میانه از 15 تا 17 ژوئن در مرکز آموزش نظامی نیروهای مسلح قرقیزستان برگزار شد. …

Author: admin