سفیر قرقیزستان با جامعه تجارت در پاکستان دیدار می کند

سفیر قرقیزستان با جامعه تجاری در پاکستان دیدار می کند

Tainynews – اریک بیشمیبایف ، سفیر قرقیزستان در پاکستان در 15 ژوئن با مدیر کل هیئت سرمایه گذاری و تجارت بلوچستان سعید احمد سرپره و هماهنگ کننده منطقه ای در هیئت سرمایه گذاری و تجارت بلوچستان ، شومایل زاهد دیدار کرد ، گفت وزارت امور خارجه …

Author: admin