قرقیزستان همچنان تحت تأثیر قفل ، بسته شدن مرز با چین قرار دارد – رئیس هیئت دولت

قرقیزستان تحت تأثیر قفل ، بسته شدن مرز با چین قرار دارد – رئیس هیئت دولت

Tainynews – اولوکبک ماریپوف ، رئیس هیئت دولت ، در 17 ژوئن در پارلمان گفت: “ما اکنون عواقب قفل شدن را که به دلیل همه گیری ویروس کرونا ایجاد شده است ، احساس می کنیم.”

ماریپوف در مورد ژوئیه سیاه (اوج موارد ویروس کرونا در جولای 2020) هنگامی که همه شرکت ها و سازمان ها تعطیل شدند یادآوری کرد.

اولوکبک ماریپوف گفت: “ما ابتدا مرز با چین را بستیم و تاکنون نمی توانیم آن را بازگشایی کنیم. ما می خواهیم مرز را دوباره باز کنیم.”

Author: admin