قرقیزستان 91،545 را علیه COVID-19 واکسینه می کند

قرقیزستان 91،545 را علیه COVID-19 واکسینه می کند

Tainynews – قرقیزستان به مدت یک روز 1،978 را علیه عفونت ویروس کرونا واکسینه کرد. وزارت بهداشت و توسعه اجتماعی گزارش داد که 1685 دوز دوم واکسن تجویز شده است.

در کل 91،545 واکسن زده شد. 66،578 نفر از آنها دوز دوم واکسن را تجویز کردند.

واکسیناسیون براساس مناطق:

  • بیشکک – 21830
  • منطقه چوی – 16،036
  • منطقه اوش – 12،147
  • منطقه جلال آباد – 12،006
  • منطقه ایسیک کول – 8348
  • اوش – 7،743
  • منطقه تالاس – 4،508
  • منطقه نارین – 4،654
  • منطقه باتکن – 4،273.

Author: admin