رئیس جمهور درباره راه اندازی صندوق توسعه منطقه ای نارین به زودی می گوید ، 0.6٪ از سود ناخالص کومتور سالانه به آن صندوق می رود

رئیس جمهور درباره راه اندازی صندوق توسعه منطقه ای نارین به زودی می گوید ، 0.6٪ از سود ناخالص کومتور سالانه به آن صندوق می رود

Tainynews – رئیس جمهور سدیر جپاروف در 18 ژوئن در چارچوب سفر کاری خود به منطقه نارین با ساکنان منطقه At-Bashy دیدار کرد …

Author: admin