100 هزار زن از COVID-19 در دوشنبه بهبود می یابد

100 هزار زن از COVID-19 در دوشنبه بهبود می یابد

Tainynews – وزارت بهداشت تاجیکستان گفت – یک زن 100 ساله پس از بهبودی از عفونت ویروس کرونا از بیمارستان در دوشنبه مرخص شد.

شارفات کودیروا در تاریخ 11 ژوئیه از بیمارستان مرخص شد.

او زودتر با علائم ویروس کرونا در بیمارستان بستری شد.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا در تاجیکستان به 13834 مورد رسیده است.

در مجموع 13،535 بیمار بهبود یافتند ، 103 نفر فوت کردند.

Author: admin