ازبکستان در حال پیوستن مجدد به CSTO نیست

ازبکستان در حال پیوستن مجدد به CSTO نیست

Tainynews شیرزود اسدوف ، دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور ازبکستان گفت ، ازبکستان در حال بررسی مجدد پیوستن به سازمان پیمان امنیت جمعی نیست.

اسدوف تأکید کرد که تاشکند رسمی از طرف کشورهای عضو CSTO دعوت نامه دریافت نکرده است.

اسدوف افزود ، علاوه بر این ، این قانون ایجاد پایگاه های نظامی و عضویت در چنین سازمان هایی را ممنوع می کند.

ازبکستان در سال 2021 از CSTO کناره گیری کرد. وزارت خارجه ازبکستان این اقدام را با عدم توافق با برنامه های CSTO در مورد افغانستان توضیح داد. تاشکند نیز تقویت همکاری نظامی بین کشورهای عضو CSTO را دوست نداشت. ازبکستان در سال 1999 CSTO را ترک کرد ، اما در سال 2006 عضویت خود را بازگرداند.

Author: admin