“چشم بند ، بلافاصله با هواپیما به ترکیه منتقل شد” – اورهان اینندی در مورد آدم ربایی خود به وکیلش گفت

“چشم بند ، بلافاصله با هواپیما به ترکیه منتقل شد” – اورهان اینندی در مورد آدم ربایی خود به وکیلش گفت

Tainynews – ازاتتیک گزارش می دهد – اورهان اینندی ، رئیس شبکه آموزشی ساپات در قرقیزستان ، به وکیل خود هلیل ابراهیم ییلماز برخی از جزئیات ربوده شدن وی در بیشکک را گفته است …

Author: admin