نماینده مجلس پیشنهاد می کند هزینه های زیست محیطی در بدو ورود به منطقه ایسیک کول مجدداً معرفی شود

نماینده مجلس پیشنهاد می کند هزینه های زیست محیطی در بدو ورود به منطقه ایسیک کول مجدداً معرفی شود

Tainynews – نماینده بکتیبک رایمکولوف ، نماینده مجلس ، پیشنهاد می کند هزینه های زیست محیطی را که در مبادی ورودی به منطقه ایسیک کول اعمال می شود ، مجدداً معرفی کند.

این نماینده مجلس در 14 ژوئیه در پارلمان گفت: “ساکنان محلی درخواست معرفی مجدد این هزینه ها را دارند ، زیرا آنها باید مناطق را از پسماند پس از پایان فصل گردشگری پاک کنند.

نورلانبك كاينبائف ، معاون وزير حمل و نقل گفت كه اين پيشنهاد مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

پارلمان قرقیزستان در حال بررسی موضوع ساخت جاده کورومدو-بالبائی است.

Author: admin