زمین لرزه ای به بزرگی 4 ریشتر در حوالی آلماتی ثبت شده است

زمین لرزه ای به بزرگی 4 ریشتر در حوالی آلماتی ثبت شده است

Tainynews وزارت امور اضطراری آلماتی گفت: زمین لرزه ای به بزرگی 4 در حدود 44 کیلومتری جنوب شرقی آلماتی در منطقه کوهستانی منطقه تلگر در تاریخ 15 ژوئیه حدود ساعت 2:48 بعد از ظهر به وقت نور سلطان رخ داد.

عمق آن 10 کیلومتر بود.

هیچ خسارت و جرحی گزارش نشده است.

Author: admin