دسته: foreign policy

Posted in foreign policy

سفیر تاجیکستان نسخه هایی از اعتبارنامه را به وزیر امور خارجه ازبکستان اهدا می کند

سفیر تاجیکستان نسخه هایی از اعتبارنامه را به وزیر امور خارجه ازبکستان اهدا می کند Tainynews وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت ، عبدوجبور رحمانزودا ،…

Continue Reading
Posted in foreign policy

قزاقستان 40 تن کمک انسان دوستانه به هند برای مقابله با ویروس کرونا ارائه می دهد

قزاقستان 40 تن کمک بشردوستانه به هند برای مقابله با ویروس کرونا ارائه می دهد Tainynews وزارت امور خارجه قزاقستان گفت: دولت قزاقستان طی شرایط…

Continue Reading
Posted in foreign policy

وزیر امور خارجه کازاکبائف ، استاندار استان شانکسی در مورد همکاری بین منطقه ای ، ابتکار کمربند و جاده گفتگو کردند

وزیر امور خارجه کازاکبائف ، استاندار استان شانکسی در مورد همکاری بین منطقه ای ، ابتکار کمربند و جاده گفتگو کردند Tainynews – وزیر امور…

Continue Reading
Posted in foreign policy

وزیران امور خارجه آسیای میانه و چین در مورد راه های پیشرفت کمربند و جاده ، اتصال به حمل و نقل گفتگو می کنند

وزیران امور خارجه آسیای میانه و چین در مورد راه های پیشرفت کمربند و جاده ، اتصال به حمل و نقل گفتگو می کنند Tainynews…

Continue Reading
Posted in foreign policy

روسای جمهور قرقیزستان ، قزاقستان گفتگوهای تلفنی انجام می دهند

روسای جمهور قرقیزستان ، قزاقستان گفتگوهای تلفنی انجام می دهند Tainynews – رئیس جمهور سدیر جپاروف در 13 مه با کسیم-جامارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان…

Continue Reading
Posted in foreign policy

قرقیزستان سفارت خود را در فرانسه افتتاح می کند

قرقیزستان سفارت خود را در فرانسه افتتاح می کند Tainynews – مختار جمالیف ، سفیر قرقیزستان در فرانسه با فردریک موندولینی ، مدیر اداره قاره…

Continue Reading
Posted in foreign policy

دیدار وزیر امور خارجه نیازالیف با نماینده پارلمان اروپا

کلیه حقوق محفوظ است © خبرگزاری AKIpress – 2001-2021. چاپ هرگونه ماده ای بدون توافق نامه کتبی با خبرگزاری AKIpress ممنوع است. هرگونه استناد باید…

Continue Reading
Posted in foreign policy

قزاقستان آماده است تا به ساکنان منطقه باتکن درگیر درگیری مرزی کمک کند

قزاقستان آماده است تا به ساکنان منطقه باتکن درگیر درگیری مرزی کمک کند Tainynews – وزیر امور خارجه روسلان کازاکباف مذاکرات دوجانبه را با معاون…

Continue Reading
Posted in foreign policy

مقدمات سفر رسمی رئیس جمهور توکایف در تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت

مقدمات سفر رسمی رئیس جمهور توکایف در تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت Tainynews – وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت ، سودیک ایمومی معاون…

Continue Reading
Posted in foreign policy

وانگ یی وزیر امور خارجه چین برای سفر رسمی به قرقیزستان

وانگ یی وزیر امور خارجه چین برای سفر رسمی به قرقیزستان

Continue Reading