ماه: ژانویه 2021

Posted in health

قزاقستان 1342 مورد جدید روزانه ویروس کرونا را تایید کرد

قزاقستان 1342 مورد جدید روزانه ویروس کرونا را تایید کرد Tainynews – وزارت بهداشت در 31 ژانویه اعلام کرد که قزاقستان 1342 مورد روزانه ویروس…

Continue Reading
Posted in education

مدارس و مهد کودک ها در شهر بیشکک بسته خواهند ماند

مدارس و مهد کودک ها در شهر بیشکک بسته خواهند ماند Tainynews – دفتر شهردار حکم داد – مدارس و مهدهای کودک در شهر بیشکک…

Continue Reading
Posted in health

115 نفر دیگر از ویروس کرونا بهبود یافتند

115 نفر دیگر از ویروس کرونا بهبود یافتند Tainynews – 115 نفر از روز گذشته از ویروس کرونا رهایی یافته اند ، تیاو تیم عملیاتی…

Continue Reading
Posted in health

اولین مورد ویروس کرونا ویروس انگلیس در ازبکستان تأیید شد

اولین مورد ویروس کرونا ویروس انگلیس در ازبکستان تأیید شد Tainynews – اولین مورد ویروس کرونا ویروس انگلیس در ازبکستان تأیید شد ، معاون وزیر…

Continue Reading
Posted in health

قرقیزستان 76 مورد جدید روزانه COVID-19 را تأیید می کند

قرقیزستان 76 مورد جدید روزانه COVID-19 را تأیید می کند Tainynews – 76 مورد جدید از عفونت ویروس کرونا در قرقیزستان تأیید شداو تیم عملیاتی…

Continue Reading
Posted in health

قرقیزستان 76 مورد جدید روزانه ویروس کرونا را تأیید می کند

قرقیزستان 76 مورد جدید روزانه ویروس کرونا را تأیید می کند Tainynews – قرقیزستان 76 مورد جدید ویروس کرونا را برای روز گذشته ثبت کرد…

Continue Reading
Posted in health

2 مورد مرگ ناشی از عفونت ویروس کرونا در بیشکک گزارش شده است

2 مورد مرگ ناشی از عفونت ویروس کرونا در بیشکک گزارش شده است Tainynews – دو مورد ویروس کرونا در یک روز گذشته در قرقیزستان…

Continue Reading
Posted in health

138 مورد بهبودی از ویروس کرونا در قرقیزستان ثبت شده است

138 مورد بهبودی از ویروس کرونا در قرقیزستان ثبت شده است Tainynews – 138 بیمار در روز گذشته در قرقیزستان از عفونت ویروس کرونا بهبود…

Continue Reading
Posted in health

598 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان های سراسر قرقیزستان باقی مانده اند

598 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان های سراسر قرقیزستان باقی مانده اند Tainynews – 598 بیمار مبتلا به عفونت ویروس کرونا در بیمارستانهای…

Continue Reading
Posted in health

2 کارگر پزشکی دیگر COVID-19 را در قرقیزستان گرفتار می کنند

2 کارگر پزشکی دیگر COVID-19 را در قرقیزستان گرفتار می کنند Tainynews – دو کارگر پزشکی طی روز گذشته در قرقیزستان به عفونت ویروس کرونا…

Continue Reading