برچسب: ایران

Posted in economy

اگر قرقیزستان داوری بین المللی راجع به کامتور را از دست بدهد چه؟ نماینده مجلس می پرسد

اگر قرقیزستان داوری بین المللی راجع به کامتور را از دست بدهد چه؟ نماینده مجلس می پرسد Tainynews – نماینده دستان بكشف از رئیس كمسیون…

Continue Reading
Posted in business

تنگیز بولتوروک گفت که با تصمیم رئیس جمهور جپاروف پاسپورت دیپلماتیک برای وی صادر شده است

تنگیز بولتوروک گفت که با تصمیم رئیس جمهور جپاروف پاسپورت دیپلماتیک برای وی صادر شده است Tainynews – “Ulukbek Ormonov” نماینده مجلس در 17 مه…

Continue Reading
Posted in life

قرقیزستان و تاجیکستان شهروندان بازداشت شده را مبادله می کنند

قرقیزستان و تاجیکستان شهروندان بازداشت شده را مبادله می کنند Tainynews – دولت منطقه باتکن گزارش داد ، قرقیزستان و تاجیکستان شهروندان بازداشت شده را…

Continue Reading
Posted in business

Centerra اعضای هیئت مدیره با تضاد منافع زیادی دارد: Bolturuk

کلیه حقوق محفوظ است © خبرگزاری AKIpress – 2001-2021. چاپ هرگونه ماده ای بدون توافق نامه کتبی با خبرگزاری AKIpress ممنوع است. هرگونه استناد باید…

Continue Reading
Posted in business

جپاروف دلیل ایجاد مرکزرا را بیان می کند

جپاروف دلیل ایجاد مرکزرا را بیان می کند Tainynews – 30 سال پیش ، كامكو حق توسعه كومتور را بدون رقابت و مناقصه به دست…

Continue Reading
Posted in health

هند 6.7 میلیارد دلار وام ارزان برای واکسن Covid-19 ، شرکت های بهداشتی اعلام کرد

هند 6.7 میلیارد دلار وام ارزان برای واکسن Covid-19 ، شرکت های بهداشتی اعلام کرد اقدامات جدید به منظور بهبود دسترسی به مراقبت های بهداشتی…

Continue Reading
Posted in health

قرقیزستان بیش از 132،000 کودک را علیه فلج اطفال واکسینه می کند

قرقیزستان بیش از 132،000 کودک را علیه فلج اطفال واکسینه می کند Tainynews – مرکز ملی ایمن سازی گزارش داد: بیش از 132،300 کودک در…

Continue Reading
Posted in economy

قرقیزستان و بانک توسعه اوراسیا درباره امکان بازسازی باند فرودگاه ماناس و سایر پروژه های مشترک بحث و تبادل نظر می کنند

قرقیزستان و بانک توسعه اوراسیا درباره امکان بازسازی باند فرودگاه ماناس و سایر پروژه های مشترک بحث و تبادل نظر می کنند Tainynews – معاون…

Continue Reading
Posted in foreign policy

روسای جمهور قرقیزستان ، قزاقستان گفتگوهای تلفنی انجام می دهند

روسای جمهور قرقیزستان ، قزاقستان گفتگوهای تلفنی انجام می دهند Tainynews – رئیس جمهور سدیر جپاروف در 13 مه با کسیم-جامارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان…

Continue Reading
Posted in foreign policy

قرقیزستان سفارت خود را در فرانسه افتتاح می کند

قرقیزستان سفارت خود را در فرانسه افتتاح می کند Tainynews – مختار جمالیف ، سفیر قرقیزستان در فرانسه با فردریک موندولینی ، مدیر اداره قاره…

Continue Reading