برچسب: خبر

Posted in politics

چین درخواست قرقیزستان را برای کمک به بازسازی منطقه باتکن پس از درگیری مسلحانه مرزی بررسی می کند

چین درخواست قرقیزستان را برای کمک به بازسازی منطقه باتکن پس از درگیری مسلحانه مرزی بررسی می کند Tainynews – معاون رئیس کابینه ، جیلدیز…

Continue Reading
Posted in politics

قرقیزستان و تاجیکستان گفتگوهای مرزی را ادامه می دهند

قرقیزستان و تاجیکستان گفتگوهای مرزی را ادامه می دهند Tainynews – جلسه کارگروه های هیئت های دولتی قرقیزستان و تاجیکستان برای تعیین مرز و تعیین…

Continue Reading
Posted in economy

استعلام از رکوردداران Centerra Gold Inc قبلاً ارسال شده است: Japarov

استعلام از رکوردداران Centerra Gold Inc قبلاً ارسال شده است: Japarov Tainynews اولان پریموف ، نماینده مجلس ، – کسانی که توافق نامه های Kumtor…

Continue Reading
Posted in environment

قرقیزستان موقعیت های بسیار خوبی در مورد معدن كومتور دارد – رئیس كمیته بوم شناسی

قرقیزستان موقعیت های بسیار خوبی در مورد معدن كومتور دارد – رئیس كمیته بوم شناسی Tainynews دینارا کوتمانووا ، رئیس کمیته بوم شناسی و آب…

Continue Reading
Posted in health

هفت کارگر پزشکی بیشتر COVID-19 را در قرقیزستان گرفتار می کنند

هفت کارگر پزشکی بیشتر COVID-19 را در قرقیزستان گرفتار می کنند Tainynews – هفت مورد ویروس کرونا ویروس کرونا در طی روز گذشته در قرقیزستان…

Continue Reading
Posted in health

قرقیزستان بیش از 132،000 کودک را علیه فلج اطفال واکسینه می کند

قرقیزستان بیش از 132،000 کودک را علیه فلج اطفال واکسینه می کند Tainynews – مرکز ملی ایمن سازی گزارش داد: بیش از 132،300 کودک در…

Continue Reading
Posted in health

آلمان معرف هایی را برای تشخیص انواع COVID-19 در قرقیزستان تحویل می دهد

آلمان معرف هایی را برای تشخیص انواع COVID-19 در قرقیزستان تحویل می دهد Tainynews وزارت بهداشت و توسعه اجتماعی گزارش داد که آلمان معرفهای زیادی…

Continue Reading
Posted in business

سهام Centra Gold پس از اینکه قرقیزالتین اعلام کرد سهام خود را واگذار می کند ، سقوط می کند

سهام مرکز طلای طلا بعد از اینکه قرقیزالتین گفت سهام خود را واگذار می کند ، سقوط می کند Tainynews – BNN بلومبرگ گزارش داد…

Continue Reading
Posted in art & entertainment

نقاشی این هنرمند قرقیزستانی در دوسالانه هنری لندن ارائه می شود

کلیه حقوق محفوظ است © خبرگزاری AKIpress – 2001-2021. چاپ هرگونه ماده ای بدون توافق نامه کتبی با خبرگزاری AKIpress ممنوع است. هرگونه استناد باید…

Continue Reading
Posted in life

21 بیمار تحت درمان با ویروس کرونا در منطقه اوش ، 4 نفر در شرایط جدی هستند

21 بیمار تحت درمان با ویروس کرونا در منطقه اوش ، 4 نفر در شرایط جدی هستند Tainynews هماهنگ کننده وزارت بهداشت در اوش Shayatbek…

Continue Reading